1. Série aštangové praxe (jógačikitsa)

Ucelený online seriál 1. série aštangové praxe vám má posloužit jako kvalitní a terapeutický průvodce při prvním seznamování s dynamickou formou jógové praxe. Jste-li začátečník, mírně pokročilý nebo případně máte otazníky ve vaší, klidně již pokročilejší jógové (aštangové) praxi, pak vám může tento program velmi pomoci pochopit základní principy terapeutického pohybu, správné fyziologické nastavení v jednotlivých ásanách, a to jak by měla energie tělem proudit správně. Důvodem, proč jsem tento edukační seriál vytvořila je, aby každý, kdo si jej zakoupí, pochopil pevnou základnu, z níž může postavit kvalitní domácí samostatnou praxi, a to už v aštangovém tzv. "mysore stylu", nebo při jakékoliv ásanové praxi.

Mysore styl znamená, že danou sérii ásan praktikuješ podle svých tělesných a mentálních předpokladů, ve svém rytmu i délce dechu, zatímco učitel sleduje tvé individualní dispozice a v jednotlivých pozicích Tě upravuje tzv. adjustmenty. Ty mohou být pro inteligenci těla velmi terapeutické a vedou jej nenásilně, často i beze slov, k pochopení správného používání těla, dechu a toku energie. Seriál je rozdělen přehledně do 8 kapitol, v nichž se věnuji jednotlivým tématickým okruhům jako je dech a práce s pánevním dnem, pozdravy slunce, stojné a sedové pozice či záklony a inverze. Poměrně detailně vysvětluji správné fyzické nastavení těla a poukazuji na časté pohybové stereotypy - chyby, kterých se nevědomě dopouštíme. Základem každé ásanové praxe je pochopení principu "synchronicity" v těle, dechu a mentálním i duševním nastavení.

Je to poměrně detailní edukační program pro všechny, kdo sympatizují s dynamickou praxí, a chtějí získat pevné základy k tomu, jak praktikovat bezpečně a správně.

 

Serie classes

Posvátná trojice
class
1/8

V tomto úvodním videu se budemem věnovat podrobnějšímu vysvětlení základních a velmi podstatných principů aštangové praxe - tedy dechu udždžájí, práci v pánevním dnu - múlabandha, a zaměření pozornosti do konkrétního bodu - drišti.

Pozdrav slunci A a B
class
2/8

Pozdrav slunce nás má probudit po nočním spánku, vede nás k tomu, abychom sladili dech s pohybem, aby se rozproudil tok dechu i energie v těle.

Stojné pozice
class
3/8

V tomto videu vám vysvětlím, co to znamená "opora", jak si máš postavit pozici tak, aby pro Tebe měla terapeutický účinek a pomáhala Ti - přeneseně i v běžném životě.

Sedové pozice
class
4/8

Na tomto místě přicházejí relaxačnější pozice vsedě. Už jsem zmínila dříve, že účelem tohoto kurzu je není zcela detailní vysvětlení všech pozic 1. série.

Vinyása
class
5/8

Ach ta vinjása. Právě ona propojuje jednotlivé pozice do jednotného rytmického celku. Má nám udržet určitou tělesnou teplotu, má nám pomoci udržet rytmus dechu, má nás rovnoměrně protáhnout po statické pozici opačným směrem a propojuje celé série cviků, zaměřené na konkrétní protažení.

Záklony
class
6/8

Záklony jsou pro naše tělo úžasné a velmi ozdravné, protahují tělo opačným směrem než jsme v běžném životě zvyklí. V tomto tématickém videu vám proto vysvětlím poslední pozici 1. série sétubandhásanu (malý most) i v plné variantě, protože si při lekcích všímám, že mnoho lidí tuto pozici nechápe a nedělá ji příliš zdravě.

Inverze
class
7/8

Hloubkové prohřátí těla během praxe je třeba v závěrečných pozicích opět zklidnit, chceme zpomalit tepovou frekvenci a naladit tělo i mysl na závěrečnou - velmi podstatnou - relaxaci. Inverzní - obrácené pozice jsou velmi důležité, neměli by se vynechávat.

Lotosový sed a jeho varianty
class
8/8

Pozdravy slunce, stojné a závěrečné pozice jsou pro všechny série dynamické praxe Ashtanga vinyásy stejné, a proto jim v našem videoseriálu věnujeme více pozornosti než pozicím sedovým. Pokud máme v běžném životě málo času, pak jsou to právě tyto - pozdrav slunce, stojné a závěrečné pozice - které můžeme zvolit jako velmi zkrácenou variantu celé praxe - zhruba na 20 - 30 minutovou.

Difficulty
beginner
Style
postnatal, prenatal, vinyasa
Focus
health, strengthening
Equipment
blanket, block, yoga mat
Skill
body: relaxation, spine flexibility, mind: relaxation, vitality: breath work
Verified
1/13/2022

Benefits

DOZVÍTE SE

  • Jak správně dýchat a používat bránici i hluboký stabilizační systém.
  • Jak zapojit dno pánevní a k čemu slouží.
  • Postupnými kroky si osvojíte praxi pozdravů slunce a jak synchronizovat dech s pohybem.
  • Dozvíte se také, proč zrovna pozdrav slunci má podstatnou roli při dynamické praxi.
  • Naučíte se praktikovat správně pozice ve stoji a na ně navazující podstatné pozice sedové.
  • Dozvíte se, jak na vinyásu, která je podpůrným prvkem ashtangové praxe.
  • Samostatnou kapitolu pak tvoří záklonové pozice, kde se naučíte mnoho různých přípravných cviků a variant, jak otevřít hrudník.
  • Ze závěrečných pozic jsme vybrali ty, které jsou bezpečné v domácím prostředí a mají opět svou podstatnou důležitost při naší praxi.
  • V každém videu se dozvíte mnoho informací o jednotlivých ásanách a jejich provádění.

Contraindications

Before using the service, consider your state of health and adapt the intensity of the exercise to your abilities. In case of any health limitations, consult a doctor.
Document
Download

Nafocená série pro samostatnou mysore praxi

Ůvodní a závěrečná mantra

To nejdůležitejší z programu ve verzi v pdf

Profile photo undefined

Kateřina Rojková (undefined)

Letitá praktikantka jógy - nejdříve hatha jógy později ashtanga vinyásy - v tradičním prostředí Indie (20 let). V mé vlastní praxi ashtanga vinyásy mne zajímá terapeutický přístup k tělu, dech a meditativnost, nebo chcete-li vnoření se dovnitř.
Show profile