Kamila Němečková - přednáška - Spirituální Bypass

Kamila Němečková - přednáška - Spirituální Bypass

 

V současné době můžeme pozorovat, že po sexuální revoluci v šedesátých letech procházíme na osobní i společenské úrovni procesem, který můžeme nazvat duchovní revolucí, a v něm je téma spirituálního bypassu vysoce aktuální. Po krátkém nástinu kulturně historických změn, kterými jsme prošli, si odpovíme na otázku, jak můžeme nahlížet samotný pojem spirituality, a jaké mohou být některé z forem duchovního bypassu. Duchovni směřování člověka se neobejde bez současného růstu na mnoha dalších úrovních. Se žebříkem poznání se setkáváme ve všech náboženských systémech, které znají i rozmanité a komplexní stupně „očištění duše“. Ale jaké „očištění duše“ se otevírá člověku v 21. století, kdy jsme svědky propojování východního a západního přístupu? A jak postupovat abychom se ve svém životě spirituálnímu bypassu vyhnuli?

Doba trvání
1 h.
Ověřeno
31. 5. 2022

Kontraindikace

Před použitím služby zvažte svůj zdravotní stav a přizpůsobte náročnost cvičení svým schopnostem. V případě jakýchkoliv zdravotních omezení konzultujte s lékařem.
Profilová fotografie undefined

Prague Spirit Festival je věnován lidem, kteří se rádi potkávají s dalšími lidmi. Otevřete oči, uši a srdce a připojte se k nám na speciální zážitek sebeuvědomění prostřednictvím cvičení jógy, hudby a umění žít. Protože patříme k sobě.
Zobrazit profil